VERKSTAD
  HEM | KARTA | LEVERANTÖRER | MILJÖ | PRO-TEC | FÖRFRÅGAN |
 
 

På Hellströms Bilverkstad värnar vi om miljön.
Vi följer gällande miljöregler och återlämnar det miljöfarliga avfall som uppstår i verksamheten
till godkända och certifierade mottagare. Vi strävar efter att minska vår konsumtion av
förbrukningsartiklar genom att inte överdosera kemikalier som till exempel rostlösare etc.
Vi strävar efter att minska antalet datautskrifter och lagrar istället dokument digitalt där det är möjligt
Vi planerar våra inköp så att vi minimerar antalet transporter på vägen