VERKSTAD
  HEM | KARTA | LEVERANTÖRER | MILJÖ | PRO-TEC | FÖRFRÅGAN |
 
  Vad är en PRO-TEC behandling ??

 

En komplett PRO-TEC behandling består av ett antal moment:

1.  Engine Flush - tillsätts till den gamla oljan.
2.  Fuel Line Cleaner - fylles i tanken
3.  Rengöring av ventiler etc. med en speciell utrustning.
4.  Olja och oljefilter byts
5.  Oil Booster tillsätts till den nya oljan

Behandlingen tar ca 1 - 1,5 timme
 

Engine Flush
- löser upp slam och koksbeläggningar
- renar och tystar hydrauliska ventillyftare
- skyddar motorn under reningsprocessen
- reducerar skadliga emissioner
- TÜV - Certifierad

Fuel Line Cleaner
- Tar bort smuts i hela bränlesystemet
- Tar bort kondens från bränslet
- Frigör fastbrända kompressionsringar
- Smörjer spridare och bensinpump
- TÜV - Certifierad

Oil Booster
- Reducerar friktionen
- Förbättrar bränsleekonomin
- Skyddar motorn mellan oljebytena
- Håller skadliga partiklar i suspension
- Neutraliserar syror som bildas i oljan
- Minskar oljeförbrukningen
- Ger bra skydd vid långtidsförvaring