Placeholder image
Placeholder image


Vår miljöpolicy:
På Hellströms Bilverkstad värnar vi om miljön. Vi följer gällande miljöregler och återlämnar det miljöfarliga avfall som uppstår i verksamheten till godkända och certifierade mottagare. Vi strävar efter att minska vår konsumtion av förbrukningsartiklar genom att inte överdosera kemikalier som till exempel rostlösare etc. Vi strävar efter att minska antalet datautskrifter och lagrar istället dokument digitalt där det är möjligt Vi planerar våra inköp så att vi minimerar antalet transporter på vägen